Engelsk-norsk

Mesteparten av litteraturen om trearbeid, spesielt websider, er på engelsk.  Greit nok for de fleste, men man føler seg jo som en idiot om man forsøker å snakke med en fagmann på norsk...

Så her er en liten snekkerordliste jeg fyller på selv etter som jeg kommer på ting:

ACME thread - trapesgjenger
bench dog - benkehake
block plane - støthøvel
coping saw - løvsag
countersink drill bit - pilotbor og forsenker
dovetail joints - svalehalesink/-skjøt
forstner bit - kvistbor
front vise - fortang
mortise and tenon - tapp og hull
outfeed table - utmatingsbord
tail vise - baktang

Og så noen begreper jeg bare kan på engelsk:

table saw crosscut sled - ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar